The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

กิจกรรมภายใน

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       กิจกรรมภายใน
กิจกรรมภายใน
SIBA COLLEGE ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ปีที่ 13
09-08-2022
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดโครงการ “MONEY COACH 2” หาได้เก็บไว้ใช้เป็นเงินไม่พอใช้…ให้โค้ชจัดการกับโครงการ FIN.ดี WE CAN DO!!! SEASON 4
02-08-2022
กิจกรรมภายใน
SIBA COLLEGE ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายพานพุ่มทอง-เงิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกช
27-07-2022
กิจกรรมภายใน
SIBA COLLEGE ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ
27-07-2022
กิจกรรมภายใน
กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ 11
24-07-2022
กิจกรรมภายใน
รับพลังบวก สร้างภูมิคุ้มกันทางใจกันไปเต็มๆ กับกิจกรรม “ พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR ”
00-00-0000