The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

กิจกรรมภายใน

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       กิจกรรมภายใน
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดอบรมอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
25-07-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566
25-07-2023
กิจกรรมภายใน
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
22-07-2023
กิจกรรมภายใน
โครงการภัตตาคาร (จำลอง) ของพี่ๆ ปวส.2 สาขาการโรงแรม ประสบความสำเร็จ ลูกค้าต่อแถวแน่นร้าน
20-07-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดพิธีทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพระกุศลองค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ
19-07-2023
กิจกรรมภายใน
รองผู้ว่าฯ กทม.เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายใน วิทยาลัยฯ
11-07-2023