The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

กิจกรรมภายใน

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       กิจกรรมภายใน
กิจกรรมภายใน
SIBA ร่วมมือ ไมเนอร์ พัฒนาแนวทางจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับการทำงานในสถานประกอบการจริง
25-04-2023
กิจกรรมภายใน
โครงการบัญชีอาสา ร่วมบริจาคถุงกระดาษ ให้กับสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อปันน้ำใจให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการ
13-02-2023
กิจกรรมภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัย รำลึกถึงครูเพทาย
10-02-2023
กิจกรรมภายใน
ภาพความประทับใจ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ปวช.3 ปีการศึกษา 2566
10-02-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA College เข้าร่วมกิจกรรม HAPPY NEW YEAR 2023 และงานวันเด็กของชุมชนพหลโยธิน 24
07-01-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA College คัดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2022
04-01-2023