The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

กิจกรรมภายใน

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       กิจกรรมภายใน
กิจกรรมภายใน
รับพลังบวก สร้างภูมิคุ้มกันทางใจกันไปเต็มๆ กับกิจกรรม “ พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR ”
11-07-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA สร้างวินัยคัดแยกขยะถูกวิธี...ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
30-06-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดกิจกรรม “ SIBA วันอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566” เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์สายอาชีพ…สร้างรายได้ระหว่างเรียน
28-06-2023
กิจกรรมภายใน
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2566
25-06-2023
กิจกรรมภายใน
พิธีไหว้ครู SIBA ประจำปีการศึกษา 2566 อบอุ่นยิ่งนัก ผูกใจรักดังครอบครัว
22-06-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดกิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกัน
25-05-2023