The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

กิจกรรมภายใน

หน้าหลัก       ข่าวสารอัพเดต       กิจกรรมภายใน
กิจกรรมภายใน
โครงการภัตตาคาร (จำลอง) ของพี่ๆ ปวส.2 สาขาการโรงแรม ประสบความสำเร็จ ลูกค้าต่อแถวแน่นร้าน
20-07-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดพิธีทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพระกุศลองค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ
19-07-2023
กิจกรรมภายใน
รองผู้ว่าฯ กทม.เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะภายใน วิทยาลัยฯ
11-07-2023
กิจกรรมภายใน
รับพลังบวก สร้างภูมิคุ้มกันทางใจกันไปเต็มๆ กับกิจกรรม “ พี่อ้อย พี่ฉอด ON TOUR ”
11-07-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA สร้างวินัยคัดแยกขยะถูกวิธี...ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
30-06-2023
กิจกรรมภายใน
SIBA จัดกิจกรรม “ SIBA วันอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566” เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์สายอาชีพ…สร้างรายได้ระหว่างเรียน
28-06-2023