SIBA News UPDATE ! : ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ
Written by ทีมงานข่าวพิเศษ SIBA   

 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2557  

SIBA College เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปรียาภรณ์ เกิดศิลป์ (เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้า)

โทร 02 939 3000 ต่อ 580 , 083 2250112

หรือติดต่อที่วิทยาลัยฯวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30น. ถึง 16.30น.

 ประกาศจากสำนักบัญชีและการเงิน เรื่อง การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

วิทยาลัยฯ ยกเลิกการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาารไทยพาณิชย์ โดยท่านผู้ปกครองสามารถชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ชั้น 1 อาคาร SIBA Center โทร 02-9393000 ต่อ 512 

 ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ฯ  

      Download  ... แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วย

      Download ... วิเคราะห์หลักสุตรแบบวัดกลางภาคและปลายภาค

      Download ... วิเคราะห์หลักสุตรแบบวัดรายหน่วย

 

   นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ได้ที่นี่ ...

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
SIBA Portfolio ! : SIBA ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสถานประกอบการกับการอาชีวศึกษา โดย บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงบริษัท เป็นประธานในพิธี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษางานบริการ จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA อบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำความรู้ผลิตสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมให้ความรู้และความสนุกสนานแก่น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารวิชาชีพสู่ชุมชน และเผยแพร่สื่อสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในการดูแลของอาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  อ.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตประชากรคุณภาพสู่สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยจัดงานกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2557
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการจัดงานกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557 โดยมีคุณสายสม วงฝาสุลักษณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดงานเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของมูลนิธิให้เป็นหนึ่งเดียว    
 
 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ปีที่ 10 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สนุกได้ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรมได้ที่ 02-9393000 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

 
SIBA European Training ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2
SIBA European Training ! - European Training 2555
 ภาพความประทับใจ ฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกโดยได้รับความรู้จากวิทยากรมืออาชีพ อิ่มท้องกับอาหารแสนอร่อย และสนุกกับการเรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนุกสนานกับเต็มที่ 
 
 
Activity ! - SIBA จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อต้อนรับและแจ้งนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอาเซียนอย่างมืออาชีพ โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พันเอกพงศกร คงเจริญ ร่วมการประชุมเพื่อพบ ปะผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 เพื่อสร้างเครือผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯและผู้ปกครอง   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาทุกระดับชั้นปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงและรับพรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การเรียน ให้สำเร็จจากพระคุณเจ้า   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้า SIBA UNITY
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย ที่ปรึษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายต้นกล้า SIBA UNITY ของนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของ SIBA อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน   

 
Activity ! - SIBA การสัมมนาระหว่างฝึกงานของนักศึกษา
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2556

  อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานการสัมมนาระหว่างฝึกงานของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 2 สาขาพณิชยการ และ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางแก่นักศึกษาในการออกฝึกงานในครึ่งหลัง ตามสถานประกอบการต่างๆ อาทิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โรงพยาบาลเครือพญาไทและเปาโล บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด บริษัท ยัม เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น   

 
 
SIBA ร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทย
ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง
 
 


Visitor's Online !

We have 6 guests online