SIBA News UPDATE ! : ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ
Written by ทีมงานข่าวพิเศษ SIBA   

 ประกาศจากสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย  

นักเรียน นักศึกษาสามารถ Download  เอกสาร ... แฟ้มสะสมงาน ปีการศึกษา 2557

 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2557  

SIBA College เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปรียาภรณ์ เกิดศิลป์ (เจ้าหน้าที่ดูแลร้านค้า)

โทร 02 939 3000 ต่อ 580 , 083 2250112

หรือติดต่อที่วิทยาลัยฯวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30น. ถึง 16.30น.

 ประกาศจากสำนักบัญชีและการเงิน เรื่อง การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

วิทยาลัยฯ ยกเลิกการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาารไทยพาณิชย์ โดยท่านผู้ปกครองสามารถชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักบัญชีและการเงิน ชั้น 1 อาคาร SIBA Center โทร 02-9393000 ต่อ 512 

 ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ฯ  

      Download  ... แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ประจำหน่วย

      Download ... วิเคราะห์หลักสุตรแบบวัดกลางภาคและปลายภาค

      Download ... วิเคราะห์หลักสุตรแบบวัดรายหน่วย

 

   นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ได้ที่นี่ ...

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 
SIBA Portfolio ! : SIBA ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสถานประกอบการกับการอาชีวศึกษา โดย บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงบริษัท เป็นประธานในพิธี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษางานบริการ จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA อบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำความรู้ผลิตสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมให้ความรู้และความสนุกสนานแก่น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารวิชาชีพสู่ชุมชน และเผยแพร่สื่อสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ในการดูแลของอาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  อ.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตประชากรคุณภาพสู่สังคมไทยอย่างมีคุณภาพ    
 
SIBA Portfolio ! : SIBA และมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยจัดงานกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2557
SIBA Portfolio ! - Portfolio ปีการศึกษา 2556
  ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการจัดงานกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557 โดยมีคุณสายสม วงฝาสุลักษณ์ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานเปิดงานเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของอาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของมูลนิธิให้เป็นหนึ่งเดียว    
 
 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก ปีที่ 10 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สนุกได้ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรมได้ที่ 02-9393000 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

 
SIBA European Training ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2
SIBA European Training ! - European Training 2555
 ภาพความประทับใจ ฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกโดยได้รับความรู้จากวิทยากรมืออาชีพ อิ่มท้องกับอาหารแสนอร่อย และสนุกกับการเรียนรู้กับกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนุกสนานกับเต็มที่ 
 
 
Activity ! - SIBA จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อต้อนรับและแจ้งนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอาเซียนอย่างมืออาชีพ โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พันเอกพงศกร คงเจริญ ร่วมการประชุมเพื่อพบ ปะผู้ปกครองนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 เพื่อสร้างเครือผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯและผู้ปกครอง   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาทุกระดับชั้นปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงและรับพรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต การเรียน ให้สำเร็จจากพระคุณเจ้า   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี   

 
Activity ! - SIBA จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้า SIBA UNITY
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2557

  พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย ที่ปรึษาวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายต้นกล้า SIBA UNITY ของนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของ SIBA อย่างอบอุ่นและสนุกสนาน   

 
Activity ! - SIBA การสัมมนาระหว่างฝึกงานของนักศึกษา
SIBA Photo Gallery ! - กิจกรรมปีการศึกษา 2556

  อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานการสัมมนาระหว่างฝึกงานของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 2 สาขาพณิชยการ และ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางแก่นักศึกษาในการออกฝึกงานในครึ่งหลัง ตามสถานประกอบการต่างๆ อาทิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โรงพยาบาลเครือพญาไทและเปาโล บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด บริษัท ยัม เรสเตอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น   

 
 
SIBA ร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทย
ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง
 
 


Visitor's Online !

We have 6 guests online